I løpet av mandag formiddag kom det mer nysnø.  På nettstedet Varsom.no kan man lese om den betydelige faren som er nå. - Eldre fokksnø vil gradvis stabiliseres, men må tas hensyn til i høyden. Kantkornlag finnes i store deler av regionen, men virker foreløpig å være vanskelig å påvirke, men med lave temperaturer må man være obs på videre utvikling. Problemet finnes mest sannsynlig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke, og vær derfor spesielt forsiktig i disse områdene, kan man se på sidene.