Dyrøy kommune har fått tildelt over to og en halv million kroner til utvikling av industriområdet ved Espenesbogen. Kommunen har fått disse midlene på bakgrunn av at de er en bosettingskommune som har som mål å etablere 25 nye arbeidsplasser over e periode på tre år, og at det er stor etterspørsel på næringsareal tilknyttet sjø. Fylkesråd for kultur og næring,  Sigrid Ina Simonsen opplyser overfor nettavisen at kystnære industriområder er svært ettertraktet, og at Espenesbogen har stort potensial for å tilrettelegge både for eksisterende og ny næringsvirksomhet. Området har også en gunstig beliggenhet med kai til Solbergfjorden, hvor det foregår mye aktivitet.


Vil gangne mange
Ibestad kommune har fått tildelt 290 000 kroner til utbedring av Breivoll havn. – Disse midlene er ment til utbedring av det som allerede finnes der og økt tilrettelegging for både næringsliv og fritidsbåter som er tilknyttet havna, ettersom det her er et samarbeid mellom kommunen, lokale fiskere og båtforeningen. Fylket har også tidligere vært inne med midler til Breivoll havn, sier Simonsen i inetervju med nettavisen.