Alle turnerne, jenter som gutter visste fram det de hadde lært og øvd på hele sommeren og høsten. Alle de livlige menneskene strålte av selvtillit hver gang de mestret en ny øvelse foran de rundt 200 tilskuerne i Salangshallen lørdag ettermiddag.

Fast tradisjon
I dag huser SIF tuernere i alderen 6 til 18 år. Og hver vår og jul har de fast oppvisning i hallen med musikk, lotteri og kafe for de oppmøtende. Det er dyrt for SIF og drive med turn. Utstyret koster en god del penger og derfor kommer disse oppvisningene svært god med i regnskapet.
Begge foto: Jon Henrik Larsen