Salangen kommune ved teknisk etat inviterer til strand og fjærarydding 3.mai. 

I et arrangement laget på Facebook i gruppa "Hva skjer i Salangen", kan de som vil i Salangen være med på årets ryddeaksjon.

- Salangen har en lang strandlinje langs Astafjorden i tillegg til Sagfjorden som også har idylliske småøyer som trenger og ryddes, står det i invitasjonen. Det ligger masse plast og sløppel i fjæra etter vinterens stormer og uvær. Havet bærer med seg mye skrot som blir liggende igjen i fjæra og på stranda. Og før fuglenes hekketid starter er det fint å ha en ryddig og fin strandsone.

En av de som skal være med å rydde er Eli Helene Johannessen.

- Jeg bor i Vika og ser rett i fjæra på all plasten som ligger der. Jeg opptatt av miljøet og det som havet tar med seg inn på land tar jo havet med seg ved neste flo. Så det er en fin ting å gjøre, sier Johannessen.

2019_rydder_soppel_i_skjaergaarden_artikkelfoto.jpg
Det blir fort mye søppel langs fjorden i Salangen. Nå skal det nok en gang ryddes til sommeren i fjærsteinene. FOTO: PRIVAT.

Senja Avfall AS har fått tildelt midler fra Miljødirektoratet og vil lede et prosjekt for sine medlemskommuner der de sørger for håndtering av innsamlet avfall. 

- Aksjonen legges inn på Ryddnorge.no for å synliggjøre hvor vi vet det er en planlagt aksjon, og for å gi deg mulighet til å hive deg med, står det videre i arrangementet.

Eli Johannesen sier avslutningsvis at hun har invitert folk med på aksjonen og at de tar med seg kaffe og noe å bite i. 

- De som er med må gjerne ta med seg noe å drikke og spise. Så blir det litt sosialt og koselig, avslutter hun.