Arbeiderpartiet skuffer sine velgere i Salangen med å inngå samarbeid med Senterpartiet. De gikk ut i valget og ønsket et skifte, men endret mening når valget var gjort. Det er jo ikke første gang at det er rødgrønt samarbeid på lokalt plan i kommunene. Dette skjer nå i Salangen kommune hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige for perioden 2019 til 2023. Så får man håpe innbyggerne som har avgitt sin stemme er fornøyd med resultatet slik det blir i kommende periode. Nettavisen har fått tilsendt en pressemelding fra ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo og Svein Ivar Strømseth som lyder:  - Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Salangen har inngått samarbeid for perioden 2019-2023.  Samarbeidet består av en valgteknisk del som sikrer at kommunestyrets fire parti får plass i formannskap og utvalg. Samarbeidet innebærer videre at Senterpartiets Sigrun W Prestbakmo blir ordfører, og Arbeiderpartiets Svein Ivar Strømseth blir varaordfører. Varaordfører vil også lede næringsutvalget. Videre personkabal til utvalg vil bli lagt frem mot konstituerende møte.


Spillerom
- Samarbeidet baserer seg på en politisk enighet mellom partiene både mtp utvikling av kommuneorganisasjonen, tilrettelegge for næringsutvikling samt viktig alliansearbeid opp mot regionale og sentrale myndigheter; feks videregående utdanning, beredskap og mer lokal forvaltning av lov om motorferdsel. En videre utforming av politisk plattform på noen områder vil skje frem mot konstituering, og ta utgangspunkt i programmene til de to partiene. Partiene er enige om at det skal være spillerom for å markere standpunkt,  og arbeide politisk med utgangspunkt i egne program, men vil utarbeide rutiner/spilleregler for hvordan vi håndterer uenighet mellom samarbeidspartiene, skriver Sigrun W Prestbakmo og Svein Ivar Strømseth i pressemeldingen.