Målselv kommune fikk 14.juni- 2020 en ny sogneprest. Den nye presten heter Thor-Arne Ervik og kommer opprinnelig fra Harstad. Salangen-Nyheter streamet innsettelsesgudstjenesten søndag formiddag, på oppdrag for Nord- Hålogaland bispedømme. 

innsettetsomprestbig2.jpg
Det var en høytidelig seremoni i Målselv kirke søndag, da Thor-Arne Ervik ble innsatt som ny sogneprest i menigheten. FOTO: JON HENRIK LARSEN