Det melder fylkeskommunen i en pressemelding.

Det er til sammen fordelt over ti millioner kroner for tiltak i 2020 og fire millioner kroner i forhåndstilsagn for tiltak i 2021.

– I Troms og Finnmark har vi mange bygninger og anlegg med stor betydning for vår felles kulturhistorie. Vi er glad for all søknadene som kom inn og setter pris på at både eierne og Riksantikvaren ser viktigheten av å bevare disse bygningene, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

I 2020 har Troms og Finnmark fylkeskommune fått en økning i tildelingene fra Riksantikvaren. Økningen bidrar til å styrke arbeidet for å nå det nasjonale målet om å få freda hus og anlegg opp på et vanlig vedlikeholdsnivå. Innen søknadsfristen var det kommet inn 46 søknader, herav 40 ble godkjent. Av disse var 18 til freda og 22 til verneverdige bygninger og anlegg. De fleste innvilges tilskudd for 2020, mens noen blir gitt et forhåndstilsagn for 2021. I tillegg har ett anlegg fått støtte til faglig bistand.

En av de verneverdige byggene som har blitt tildelt midler til restaurering er Hamnvik Handelssted. Avisen har vært i kontakt med eieren av den aktuelle bygningen som har blitt tildelt midlene Elisabeth Dons Wankel. Hun er fornøyd med summen på 75 000 kroner som tildeles.

- Jeg synes det er veldig fint å få den tildelingen. Det koster veldig mye for restaurering av vinduer. Det må gjøres av kompetente personer og sånt koster, sier hun på telefon fra Oslo fredag ettermiddag.

Basert på tidligere tildeling av midler har hun startet restaureringsprosjektet med utbytting av vinduer. Hun mener denne tildelingen også vil komme godt med i det prosjektet.

- Jeg er veldig tilfreds med det. Det er mye trehus på handelsstedet som må vedlikeholdes. Vi har fått tildeling tidligere. Det kommer vinduer som er bestilt fra Bardu. De vil nok bli satt inn til sommeren. Hvis det er mer penger så vil det bli enda flere vinduer. Det er tidsramme på tilskuddene, men det kan bli overført til neste år. Det er flott av fylkeskommunen å tildele midler til slike bygninger, sier hun.