Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.


Møteplass og kunnskapsløft
I slutten av august arrangerer 
Ungt Entreprenørskap Nord-Norge den årlige Skolekonferansen, hvor formålet er å gi lærere og skoleledere en møteplass i nordnorge, samt bidra til et løft i kunnskap hva angår landsdelens næringsliv og behov for fremtiden. I e-post til nettavisen skriver Kaja Baardsen ved UE Troms at "Nord-Norge har et stort behov for innovasjon og arbeidskraft, og vi har mange elever med yrkesfaglig bakgrunn som vi på sikt ønsker at de omsetter det de har lært på skolen til en mulig levevei, eller at de kommer hjem etter endt utdannelse og ser nye muligheter i allerede eksisterende bedrifter".


Tildelt støtte
Sparebankstiftelsen SNN har nå vedtatt å støtte Skolekonferansen med 180.000 kroner, noe entreprenørskapet setter stor pris på. - Ungt Entreprenørskap Nord-Norge er svært takknemlig for tildelingen og engasjementet Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge viser barn og unge i de tre nordligste fylkene gjennom å støtte den årlige Skolekonferansen i Tromsø 27. – 28. august, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.


Positiv til Skolekonferansen
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å stimulere tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar. - Ungt Entreprenørskaps Skolekonferanse 2014 er av stor betydning for landsdelen og passer stiftelsens formål med å dele ut gaver til allmennyttige formål, sier styreleder Kjell Kolbeinsen.