Bjørnar Rørstrand har lenge jobbet med å tilrettelegge for nytt boligfelt på Yttergård.

Helt siden 2012 er det blitt jobbet med å få utformet det nye området. Nå er arbeidet gått i gang etter at ressursutvalget i Salangen godkjente søknaden om vei i boligfelt 22. januar i år.

– Det har gått i rykk og napp.

Bjornar_Rorstrand_Reguleringsplan.png
Feltet blir å bestå av syv boligtomter, molo med flytebrygge, område for naust og fellesområde. ILLUSTRASJON: PLAN EVO AS

Området ligger avskjermet fra hovedveien og nærme havet. Reguleringsplanen viser syv boligtomter, molo og et område langs strandkanten som skal fylles ut.

– Ideelt for barnefamilier, sier tiltakshaveren.

Det er entreprenørbedriften Løkse Maskin som har tatt på seg oppdraget med å tilrettelegge for adkomst, fylle strandkanten og moloen. Steinmassene blir hentet fra sprengningsområdet på Salangsverket.

Bjornar_Rorstrand_2.png
Det som nå kun er et anleggsområde ligger fire minutter unna Sjøvegan. FOTO: SANDER JOHANNES KARLSEN

Langs moloen skal det settes opp flytebrygge. I strandkanten blir det lagt til rette for åtte naust og et friområde. Rørstrand hinter om ballspill og tilegnet bålplass.

Det skal også legges VA-anlegg og fiber i bakken før tiltakshaver ser for seg å annonsere tomtene etter påske.

Motivasjonen for arbeidet ligger i et ønske om å få flere familier til Salangen. – Det er en nydelig plass, og det flytter alt for ofte for mange ut av kommunen.