Alle spillerne vil delta på neste års Norway Cup, og da må finansieringen ordnes. Onsdagen 15.desember håper de at salangsværingene har mange brusflasker som er tom, slik at man kan få disse til inntekt til turen. Tidligere i år har spillerne vært ute og samlet inn flasker, og fått en god start på turen.