Hvert år sendes det inn forslag om personen(e) som aller mest fortjener den årlige Arbeidsmiljøprisen i Salangen kommune. Alle ansatte i kommunen kunne levere inn forslag, og kriteriene til den mulige vinneren er at de sprer trivsel og glede rundt seg, uoppfordret gjør noe positivt for miljøet på arbeidsplassen og oppmuntrer og støtter kolleger som sliter med problemer, og ikke minst gir både ros og varme for de som fortjener det mest. I år var det 4 kandidater til årets Arbeidsmiljøpris. Alle var hederlige og verdige kandidater til prisen, noe som gjorde utvelgelsen så vanskelig, prisen i år ble delt mellom to flotte mennesker.

arbeidsmiljopris_2017_ingress3.jpg
Renate Chruickshank (t.h.) og Heidi Lill Olsen har i løpet av hele året gjort en god innstats for å gjøre hverdagen til mennesker rundt seg hakket bedre, og fortjente derfor Arbeidsmiljøprisen 2017. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.


Blid og hyggelig
Begge kandidatene hadde én viktig ting til felles. Begge har en sprudlende personlighet som smitter over på andre. Renate Chruickshank fikk prisen for sitt gode humør, og for å være løsningsorientert, i tillegg til å alltid ha sin kontordør åpen for alle og enhver som har behov for en prat. Den andre kandidaten som fikk Arbeidsmiljøprisen var renholder ved Salangen skole, Heidi Lill Olsen. Hun kom inn som renholder i høst og har tatt initiativ til ulike trivselstiltak som besto av alt fra at hun dro i gang et juleverksted, baker kaker og boller, og pyntet opp både spiserommet og hallen på skolen til jul.