Bankbygget i Sjøvegan sentrum har to etasjer, koblet med en trappeoppgang like utenfor hovedinngangsdøren som leder opp til senter for psykisk helse Midt-Troms, Sjøvegan i 2. etasje. Trappen har senest de tidligere halvåret hatt kabler liggende stikkende utenfor trappesteinene. Dette har nå blitt tatt hånd om, og trappa er blitt ferdig renovert igjen.  – Vi begynte arbeidet i fjor, men vinteren kom og det ble ikke mulig å fortsette. Nå er den ferdig, forteller huseier Egil Lynum.