Salangen kommune har som kjent vedtatt en ny ordning for hjelpevergeoppdrag. 3 grupper i kommunen har behov for hjelpeverge. De søker etter hjelpeverger til alle 3 grupper hjelpevergetrengende. Flere ganger har Sagerup vært ute i media for å søke etter verger, noe som er mangelvare. Han forteller at flere hjelpeverge-oppdrag kan kombineres.

Gruppene som har behov er:
a) fastboende umyndige og myndige hjelpevergetrengende personer
b) enslige mindreårige asylsøkere
c) enslige mindreårige bosatte flyktninger.

Oppdraget godtgjøres med  kr. 123,- pr. time, gj. snitt 1 t. pr. uke pr. oppdrag. Videre vil det bli gitt opplæring før start og veiledning underveis. Det er utarbeidet egen oppdragsbeskrivelse "stillingsinstruks" og oppdragsavtale til denne jobben, forteller Jostein Sagerup (bildet) ovenfor nettavisen Salangen-Nyheter.
Foto: Jon Henrik Larsen