Besøket startet med en diskusjon om situasjonen til mottaket og hvordan kompetansen der kan bevares, før Fylkesnes fikk se Sjøvegan videregående skole og spise lunsj på Salangsverket med Salangen Sosialistisk Venstrepartis ordførerkandidat Eli Helene Johannessen. Diskusjonen gikk videre mot miljøutvikling og grønn industri.


Potensiell nasjonal rolle
— Salangen har en helt unik kompetanse mot flyktninger og enslige mindreårige, sier Fylkesnes om Sjøvegan statlige mottak, og roser kombineringen av velferd og utdanning i et samfunn han mener ikke er redd for fremmede. Da han ser at det er fare for at den kompetansen mottaket har utviklet kan forsvinne, mener han det er viktig å ta vare på den i det han kaller "en tid der regjeringen ikke ønsker å ta ansvar for flyktningkatastrofen". Han ønsker ikke å si alt for mye om hva som planlegges, men antyder at siden mottaket sitter på såpass verdifull kompetanse kan det være snakk om en nasjonal rolle.


Bedre håndtering og utnyttelse
Om Salangsverket mener han det er et spennende prosjekt. — De fanger skiten og spillforet som kommer fra lakseproduksjonen og utnytter det, forteller han. Det er et semi-lukket anlegg som gjør at det blir bedre håndtering, og han mener mange av de tankene om videre utnyttelse i produksjon av gass og gjødsel av de tingene som ellers ville forurenset havet er tanker som Sosialistisk Venstreparti er tilhengere av. 


— Vi skal bygge den grønneste formen for infrastruktur
— Det er en beslutning tatt som nasjon at vi skal bygge den grønneste formen for infrastruktur, og vi må fokusere nordover, sier Fylkesnes. I skiftet fra nasjonal oljeavhengighet til oljeuavhengighet er Nord-Norgebanen en nøkkel, mener han, og tror den plutselige støtten til prosjekt i Nord-Norge kommer av at folk ser at oljealderen nærmer seg slutten og nye verdier må skapes fra andre ting enn fossile energier og kilder. — Det er jo i nord der de fornybare ressursene er, så skal vi klare det store grønne skiftet må vi se nordover, avslutter han.