Etter at Salangen kommune ervervet kontorbygget til Troms Kraft i fjor sommer har det vært gjort vurderinger for å få utnyttet arealet på best mulig måte, og da med fremtidige leietakere i fokus. Under kommunestyremøtet på tirsdag be det vedtatt at det skal gjøres nødvendige ombygginger innenfor en kostnadsramme på 500.000 kroner. Administrasjonens vurderinger nevnes det blant annet at aktørene Astafjord Utvikling og Salangen boligstiftelse har inngått avtaler med kommunen om flytting med virkning fra og med april 2019.

tk_bygget_ingress.jpg
I sakspapirene er det også nevnt at det er planer om å flytte beredskapslager for oljevern og nødstrøm til de samme lokalitetene, noe som dermed gjør at området i fremtiden vil kunne fungere som kommunens beredskapssenter hvor alt er samlet på samme sted. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

 

Tilrettelegger for brannvesenet
I tillegg til nye leietakere som skal inn å benytte seg av bygget er også Salangen brann og redning som bruker deler av underetasjen i bygget. De har også behov for tilrettelegging, noe som også inngår i ombyggingen. Her er det da snakk om å legge til rette større arealer i underetasjen tilegnet brannvesenet, med garderobeplasser med ren og skitten sone, lagringsmuligheter for nødvendig brannvernutstyr, samt vaskerom for brannbefengte klær. Det er nevnt et eget kompressorrom for fylling av røykdykkerflasker da Salangen brann og reding har blitt tilbudt å overta en kompressor fra Bardu.