I budsjettforslaget for Salangen kommune 2020 - 2023 lå det inne forslag til å kutte støtten til Mental Helse på 98 000 kroner årlig. Sosialistisk venstreparti kom med forslag til å beholde denne støtten, gjennom trekk fra blant annet teknisk etat, som falt med kun to stemmer for.

Gikk sammen om eget forslag
Arbeiderpartiet og Senterpartet gikk sammen i forslag om at lokalforeningen ikke skulle få støtte i år, men derimot tretti tusen kroner i 2020. Begrunnelsen er i korte trekk at støtten ikke er nødvendig for at foreningen skal kunne drive.