Veien ble stengt grunnet fare for for ras, forteller trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Christer Svendsen.

- I dag har solen stått skikkelig på. Våre geologer og entreprenører er redd for at det skal forekomme ras på veien. De vil vente til det har blitt kaldere temperaturer før dem åpner igjen, sier Svendsen.

Dette er et rent sikkerhetstiltak.

- Det er entreprenører og geologer ute å gjør vurderinger og det er det som er gjort i dette tilfellet, sier han.