Fylkesvei 7810 fra Håkavika til Lavangsnes ble sent mandag kveld stengt, på grunn av fare for snøskred.

Denne veistrekningen er svært rasutsatt og det er derfor Statens Vegvesen ikke tar noen sjanser ved å holde den åpen, når snøskredfaren er så stor som nå. 

Det vil bli gjort en ny vurdering med tanke på fare for ras, onsdag etter klokken 14.00. 

Snøskredfare 

I disse dager er det stor snøskredfare i hele Troms og det anbefales derfor ikke å bevege seg i områder med skredterreng.

Det er fare for at skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse. Dermed er flere veier i fylket stengt. I tillegg er det gult farevarsel for mye nedbør. Det ventes 30 til 60 mm nedbør i løpet av det neste døgnet, melder Meterologisk Institutt.