Det er ikke hver dag det blir stelt istand til en koselig sammenkomst for personer med bistandsbehov, men det skjedde torsdag kveld på Sjøvegan videregående skole. - Det er jo mye arbeide for oss å få dette til, for det skal jo bakes, få premier til loddsalget, og ikke minst gjennomføringen av arrangementet. Men for oss elever lærer vi mye av dette. Ikke minst at vi møter mennesker med ulike bistandsbehov, og vi skal jo både prate med dem og hjelpe til hvis noen trenger en hjelpende hånd, og vi får et større innblikk. Vi lærer faget på en annen måte, og vi får se hvordan det fungere i praksis det vi har lært i teorien på skolen, og i tillegg får vi jo brukt andre kunnskaper også. Jeg har bakt 4 kaker, så det har vært en god del jobbing, men morsomt, forteller elev Ailo Skjærholm til nettavisen.

gledetilandrebig2.jpg
Håvard Sæbø og Steffen Masterbakk spilte på arrangementet. Her i lag med Julia Jones. FOTO: HERLEIF KRISTOFFERSEN


Inviterte kom
Det ble sendt ut invitasjon til seks kommuner i Midt- Troms, og alle seks kommunene var representert. - Det er utrolig flott at så mange ville komme til dette arrangementet, og at det kom folk fra alle seks kommunene som var invitert til vårt arrangement. Det er jo vi lærere som trekker i trådene og setter igang, men det er elevene selv som planlegger og gjør den praktiske jobben for å få dette til. Så fikk vi jo Seniordanserne i Salangen til å opptre, og ikke minst sette dansen igang for de av gjestene som ønsket å danse. Vi sitter igjen med at dette ble et vellykket arrangement, når vi ser hvor gjestene koset seg hele kvelden, avslutter lærerne Sigrid Anita Prestbakk, Gry Paulsen, Marita Andersen og Kristin Rinstad som har dratt det hele i gang.