Ta det helt med ro, det er bare en øvelse. I dag onsdag, klokken 12.00 vil hele landets varslingsanlegg teste varslingssystemet med meldingen «Viktig melding - søk informasjon».

Det er Sivilforsvaret som vil gjennomføre en nasjonal varslingsøvelse med sine varslingsanlegg. Kommer du i løpet av dagen til å høre mye støy, så er det bare å senke skuldrene fordi det dreier seg bare om en helt vanlig teknisk øvelse.

Signalet vil bestå av tre lydstøt som vil bli gitt tre ganger med ett minutts opphold mellom hver varsling. Denne testen skjer fast hvert år i januar og juni måned. 


Budskap
Varslingssignalet betyr at man skal oppsøke informasjon gjennom ulike medier om hva som skjer og hvordan man skal forholde seg.

- To ganger i året tester vi vårt varslingsutstyr, dette er en helt vanlig kontroll. I vår region har vi 77 varslingsanlegg, hvor en av dem er plassert på taket på Sjøvegan videregående skole. Denne øvelsen er også for å vise befolkningen at vi har et slikt varslingssystem i Norge, skriver Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt i en pressemelding.