Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) vil ha bedre likestilling i den mannsdominerte fiskeribransjen.

I et videomøte i dag, onsdag, skal Ingebrigtsen snakke med ti kvinnelige fiskere for å få innspill til en strategi om bedre likestilling i fiskeriene, som Stortinget har bedt regjeringen om å utarbeide.

– Det er for få kvinner i fiskerinæringen. Derfor ser jeg fram til å få innspill til hva vi kan gjøre med dette, fra dem som kjenner situasjonen best, sier Ingebrigtsen.

Representanter fra en rekke interesseorganisasjoner og andre statlige etater deltar også. Ved utgangen av 2020 var det ifølge Fiskeridirektoratet 360 kvinner og 9.144 menn med fiske som hovednæring, og 67 kvinner og 1.409 menn med fiske som binæring.

– Norsk fiskerinæring er, og har alltid vært, viktig for verdiskapingen langs kysten. For å fortsette å styrke posisjonen er det viktig at næringen tiltrekker seg kompetanse og drivkraft fra hele befolkningen, sier Ingebrigtsen.