BUK (Barn- og unges kommunestyre) er et kommunalt organ som er blitt innført i flere norske kommuner. Målsetningen med BUK er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter. Representantene er gjerne hentet fra elevrådene ved barne- og ungdomsskoler i kommunene, samt representanter fra kommunale ungdomsklubber.


Kommunestyret
Det er kommunestyret i den enkelte kommunen som kan vedta å opprette et BUK, og kommunens kommunestyre bevilger ofte et pengebeløp som BUK selv for fordele videre. På møtene i BUK behandles søknader om penger til alt fra huskestativ og skateramper til fotoutstyr og musikkinstrumenter. Søknadene kommer fra kommunens barn og ungdom selv, gjennom representantene fra elevråd og ungdomsklubber.

barnogungeskommunestyrebig.jpg
Dagens sittende ordfører for barn- og unges kommunestyre i Lavangen, Jonas B. Rasmussen var mandag ikke tilgjengelig for nettavisen for kommentar til saken. ARKIVFOTO: MICHAEL TORØD.


Endring
BUK i Lavangen har hatt møte, og har lagt frem en anmodning til kommunestyret om å legge ned BUK. De ønsker å lage et nytt styresystem med ungdomsrådet som fungerende "formannskap-kommunestyre-samarbeid". Dette mener de vil øke effektiviteten i saksgangen og bli et enda sterkere styringssystem med mer makt. BUK`s retningslinjer skal fremdeles følges, sier de i forslaget sitt.
Tittelen leder i ungdomsrådet forsvinner, og erstattes med ungdomsordfører. Saken skal behandles i kommunestyremøtet førstkommende torsdag 12. desember.