Både familien til tidligere ordfører Håkon Bendiktsen og Salangen Arbeiderparti- medlemmer har ytret ønske om å gjennoppta det gamle forslaget om å navngi torvet Håkon Bendiktsens plass. Nå har Salangen Arbeiderparti behandlet saken i sitt eget styremøte, og leder Kim Håkon Pedersen forteller til nettavisen at styret ber Arbeiderpartiets kommunestyregruppe ved gruppeleder Gunnar Sæbø å følge opp saken i kommunestyret. Det betyr at kommunestyret vil få saken opp til politisk behandling.

torgetluftenforside.jpg
Det er dette området i sentrum (markert med rød sirkel) Salangen Arbeiderparti vil navngi etter tidligere ordfører Håkon Bendiktsen. FOTO: JON HENRIK LARSEN


Fornøyd, men jubelen slippes ikke løs ennå
Nettavisen har vært i kontakt med Håkon Bendiktsens sønn, Trond Bendiktsen, som er glad for progresjon i saken. - Jeg er fornøyd med at Arbeiderpartiet i Salangen følger opp saken og setter den opp på den politiske agendaen igjen, men jubelen slippes ikke løs før alle politiske vedtak er fattet, sier Bendiktsen. Han peker også mot tidligere ordfører Per Tønder, som han mener også fortjener heder og ære, og han avslutter med å oppfordre Salangen til å bli bedre på hedre sine egne.