Mandag for- og ettermiddag raste et voldsomt uvær over Salangen, Lavangen, Ibestad og de andre nærliggende kommunene. Dette utløste blant annet ras på forskjellige veier rundt om i kommunen.

En av disse veiene var fylkesvei 848 på strekningen Løksa til Sørvik.

— Fylkesvei 848 ble åpnet i går. Jeg var ikke med når den ble rasvurdert, sier byggeleder i Statens vegvesen Jan Lind til avisen mandag.

Også fylkesvei 7810 fra Håkavik til Lavangsnes har det blitt gjort rasvurderinger. Veien er per den 17. mars åpen.

Det er flere strekninger i nærliggende områder som også er utsatt for ras. Blant disse finner man:

  • Fv 825 Strætelia - Hilleshamn
  • Fv 825 Hilleshamn - Tjuvskjær
  • Fv 8290 Nødsfjellet på strekninga Grov til E10 Snubba
  • Fv 7742 Aunfjellet
  • E6 Turstlia - Gratangsfjellet

Disse forteller Lind at det kontinuerlig blir gjort vurderinger på.

5746513_3019848.jpg
Jan Lind i Statens Vegvesen forteller at de gjør fortløpende vurderinger i forhold til veinettet. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN


På visse utsatte strekninger har det blitt gjort tiltak for å hindre ras.

— I Lavangen og Gratangen har vi satt opp isnett, forteller han.

Han oppfordrer folk som ferdes på veiene om å utvise fornuft.

— Så lenge det er vinter er det alltid en viss risiko for at det kan komme ras og is inn på veien. Det kan man aldri garantere seg mot. Man må bare kjøre med vett og forstand. Du må ikke ta turer som du strengt talt ikke trenger å ta. Det er unødvendig når folk er ute og kjører når det er dårlig vær, sier han.

Han advarer bilister mot å kjøre inn på veier som er ras-stengt.

— For guds skyld, hvis veien er stengt med bom så må du ikke kjøre forbi den. Det vil bli anmeldt. Dessverre er folk helt skjødesløs. Vi har blant annet nå en bil stående inne i Gråfjord har kjørt forbi bommen, sier han.